TIN TỨC CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN HÓT NHẤT ミ ²⁰¹⁹ 彡
TIN TỨC CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN HÓT NHẤT ミ ²⁰¹⁹ 彡
TIN TỨC CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN HÓT NHẤT ミ ²⁰¹⁹ 彡
TIN TỨC CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN HÓT NHẤT ミ ²⁰¹⁹ 彡
TIN TỨC CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN HÓT NHẤT ミ ²⁰¹⁹ 彡

Đất đổi chủ, người thuê có được bảo vệ quyền lợi?

4.9/5 - (59 bình chọn)

Hiện tôi đang cho người khác thuê đất với 5 năm thời gian hợp đồng và đến nay còn thời hạn 4 năm. Vì cần bán đất, tôi có thương lượng với bên thuê nhưng họ không chịu rời đi. Vì thế, tôi đã thỏa thuận với bên mua và họ chấp nhận mua đất, đồng ý để người thuê tiếp tục thuê 4 năm còn lại của hợp đồng. Xin hỏi giữa tôi và bên mua có thể làm giấy cam kết rằng sau khi mua bán hoàn thành thì bên mua phải chịu trách nhiệm với bên thuê nếu có vấn đề phát sinh không? Họ có trách nhiệm phải cho người thuê cũ tiếp tục thuê đất không?

Đất đổi chủ, người thuê có được bảo vệ quyền lợi?

Đất đổi chủ, người thuê có được bảo vệ quyền lợi?

Về quyền tiếp tục thuê nhà ở theo quy định tại (Luật Nhà ở 2014, Điều 133). Quyền tiếp tục thuê nhà ở. Về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định tại (Điều 167 Luật Đất Đai 2013) hợp đồng được công chứng. Theo quy định tại Bộ luật Dân sự về hiệu lực của hợp đồng từ thời điểm giao kết, sau khi bên mua giao đủ tiền thì bên bán sẽ giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bàn giao quyền sử dụng đất và tài sản trên đất. Về thỏa thuận việc tiếp tục cho bên thuê bạn nên thỏa thuận trực tiếp với bên mua và ghi nhận bằng văn bản.

  1. Trường hợp chủ sở hữu nhà ở chết mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng. Người thừa kế có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà ở đã ký kết trước đó, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Trường hợp chủ sở hữu không có người thừa kế hợp pháp theo quy định của pháp luật thì nhà ở đó thuộc quyền sở hữu của Nhà nước và người đang thuê nhà ở được tiếp tục thuê theo quy định về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.
  2. Trường hợp chủ sở hữu nhà ở chuyển quyền sở hữu nhà ở đang cho thuê cho người khác mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng; chủ sở hữu nhà ở mới có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà ở đã ký kết trước đó, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp chủ sở hữu nhà ở chuyển quyền sở hữu nhà ở đang cho thuê cho người khác mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng; chủ sở hữu nhà ở mới có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà ở đã ký kết trước đó, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.


Back to top